AgroAsystent 2

Zarządzanie gospodarstwem w produkcji roślinnej

AgroAsystent to polski program komputerowy, który od 2009 roku wspomaga zarządzanie gospodarstwami rolnymi w produkcji roślinnej. Od 2018 roku dostępny w swojej drugiej odsłonie, pod nazwą AgroAsystent 2.

Program użytkowany jest przez przede wszystkim przez rolników indywidualnych, a także przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne, spółki prawa handlowego posiadające gospodarstwa rolne, doradców rolnych oraz szkoły i uczelnie prowadzące nauczanie na kierunkach o profilu rolniczym.

AgroAsystent 2 sprawdzi się w gospodarstwach różnej wielkości, prowadzących dowolne zasiewy. W jednej bazie danych mogą być gromadzone dane kilku gospodarstw, dzięki czemu program może być użytkowany w gospodarstwach powiązanych rodzinnie lub kapitałowo.

Testuj program bezpłatnie przez 30 dni, aby sprawdzić, czy spełnia Twoje wymagania.

 • O AgroAsystencie
 • Porównanie wersji
 • Opis funkcjonalności
 • Wymagania sprzętowe
O AgroAsystencie

W czym pomoże Ci AgroAsystent 2?

Zarządzanie działkami i zasiewami – trudno jest odzwyczaić się od prowadzenia dziennika prac polowych w formie papierowej lub we własnym arkuszu kalkulacyjnym, ale na dłuższą metę stosowanie programu komputerowego jest zdecydowanie korzystniejsze. AgroAsystent 2 pozwoli Ci w jednym miejscu przetrzymywać wszystkie informacje dotyczące Twojego gospodarstwa i prowadzonej produkcji. Będziesz mógł łatwo przeglądać historię zasiewów i prac, tworzyć raporty, drukować zestawienia i dokumenty. Wszystkie Twoje dane będą bezpiecznie trzymane na dysku komputera.

Kontrola kosztów – gdy za tonę pszenicy płacą powyżej 1.000 zł, wtedy mało kto przejmuje się kontrolowaniem wydatków. Ale kiedy cena spadnie do 600 zł/t lub niżej, to wydatek każdej złotówki na produkcję będzie musiał zostać dokładnie przemyślany. Wprowadzając swoje dane do programu AgroAsystent 2, masz możliwość łatwej i szybkiej analizy kosztów. Możesz lepiej planować wydatki na środki obrotowe i znajdować oszczędności!

Raporty i zestawienia – powiedzmy, że potrzebujesz zestawienia użycia środków ochrony roślin, ale nie chcesz tracić czasu na wertowanie zapisków, sumowanie i sprawdzanie czy wszystko jest dobrze policzone. AgroAsystent 2 takie zestawienie wygeneruje Ci w pół minuty! Co więcej – możesz podać jaki okres, zasiewy i środki chemiczne ma ono zawierać. Program sam obliczy użytą ilość całkowitą i na hektar. Tak samo szybko otrzymasz również zestawienia użycia nawozów, materiału siewnego, pracy ludzi i maszyn, a także „Rejestr działań agrotechnicznych” dla programu rolnośrodowiskowego oraz wiele innych.

Dokumenty i druki – jak co roku, na początku maja, tracisz czas i nerwy na przygotowanie wniosku o dopłaty obszarowe. Wszystkie pola w „niekończącej się” tabeli trzeba żmudnie wypełniać, uważając aby się tylko nie pomylić. AgroAsystent 2 ograniczy ten nieprzyjemny obowiązek do minimum, generując dane niezbędne do wypełnienia wniosku na podstawie informacji o działkach ewidencyjnych i zasiewach, które i tak już wcześniej wprowadziłeś. Z programu możesz także wystawiać faktury VAT za sprzedawane np. płody rolne, towary lub usługi.

Ewidencja badań gleby i planowanie nawożenia – zrównoważone stosowanie nawozów jest ważne z punktu widzenia osiąganych plonów i dbałości o środowisko. AgroAsystent 2 umożliwia gromadzenie danych o wynikach przeprowadzonych badań gleby i pozwala Ci zaplanować jakie dawki poszczególnych składników pokarmowych będą optymalne i pozwolą Ci osiągnąć najlepszy bilans nawożenia.

Gospodarka magazynowa – do produkcji płodów rolnych używasz wielu środków chemicznych, nawozów, materiałów siewnych, paliwa i innych zasobów. Czasami po prostu nie pamiętasz ile czego zostało i czy wystarczy na kolejne prace polowe. AgroAsystent 2 oferuje Ci przejrzysty moduł magazynowy, w którym możesz wprowadzać przyjścia nowych zasobów, a wyjścia będą dodawały się same, gdy tylko wprowadzisz użycie jakiegoś zasobu w pracy polowej. Dodatkową korzyścią używania magazynu jest to, że nie musisz podawać każdorazowo kosztów użycia zasobów, bo są one obliczane automatycznie.

Porównanie wersji

AgroAsystent 2 jest dostępny w 2 wersjach zróżnicowanych pod względem funkcjonalności:

M (wcześniejsza wersja Plus), wzbogacona wersja ułatwiająca realizację wielu zadań i obowiązków,

L (wcześniejsza wersja Ekspert), pełna wersja ze wszystkimi dostępnymi funkcjami dla najbardziej wymagających.


Wybierając na początku niższą wersję, w każdym momencie można przejść na używanie wyższej wersji Programu bez utraty wprowadzonych dotąd danych.

Zestawienie funkcjonalności oferowanych wersji programu
M
L
Pełna ewidencja prac polowych i ich kosztów
Zaawansowany widok list – wygodne filtrowanie, sortowanie i drukowanie danych znajdujących się na listach
Podstawowe raporty
Automatyczne aktualizacje (1) i podstawowa pomoc techniczna (2) przez Internet – bezpłatnie (3)
Inteligentne słowniki środków do produkcji, gatunków, odmian i agrofagów – synchronizacja z bazą danych przez Internet (4)
Wiadomości – moduł do komunikacji z AgroPower i innymi użytkownikami Programu
Obsługa działek ewidencyjnych i dzierżaw
Tworzenie zestawów maszyn
Grupowanie obszarów zasiewów
Ewidencja badań gleby
Planowanie nawożenia
Magazyn
Dokumenty i wnioski
Dodatkowe raporty
Fakturowanie
Obsługa programu rolnośrodowiskowego (definiowanie pakietów, wydruk 'Rejestru działań agrotechnicznych’)
Silnik graficzny – możliwość zarządzania z widoku mapy
Import pomiarów GPS
Ewidencja zabudowań gospodarskich oraz kosztów pośrednich (poza polowych) (7)
Pełna gama raportów
Ilość standardowo dostępnych produkcyjnych baz danych (5)

1

2

Ilość maksymalna produkcyjnych baz danych (6)

1

bez ograniczeń

Ilość obsługiwanych gospodarstw

bez ograniczeń

bez ograniczeń

Ilość obsługiwanych sezonów uprawnych

bez ograniczeń

bez ograniczeń

Cena brutto jednostanowiskowej licencji rocznej (zawiera VAT)

599 zł

719 zł

Objaśnienia:

 1. Aktualizacje automatyczne dostępne są w przypadku aktywnego połączenia internetowego na komputerze, na którym zainstalowany jest Program.
 2. Podstawowa pomoc techniczna obejmuje dostęp do wszelkich materiałów informacyjnych (w tym instrukcji użytkownika), objaśnienia dotyczące posługiwania się Programem, zdalne wsparcie przez Internet oraz ingerencje w bazy danych w przypadku zgłoszenia problemów. Podstawową pomocą techniczną nie jest objęte wprowadzanie danych do bazy Użytkownika oraz modyfikowanie funkcjonalności Programu.
 3. Kupując licencję programu Klient otrzymuje możliwość jego użytkowania w okresie 12 m-cy wraz z bezpłatnym dostępem do aktualizacji i podstawowej pomocy technicznej przez Internet. Dalsze korzystanie z programu wymaga wykupienia przedłużenia licencji.
 4. Program współpracuje z bazą danych słowników, znajdującą się na serwerze AgroPower. Każdy Użytkownik może pobierać dowolne pozycje słownikowe do swojego Programu (np. nawozy, środki ochrony roślin) oraz wysyłać swoje propozycje do słowników, aby mogli z nich korzystać także inny Użytkownicy.
 5. Program posiada ograniczenie dotyczące ilości prowadzonych baz danych. W wersji M domyślnie można prowadzić jedną, a w wersji L dwie produkcyjne bazy danych (z możliwością prowadzenia kilku powiązanych rodzinnie lub właścicielsko gospodarstw w ramach każdej bazy produkcyjnej). W obu wersjach dostępne są ponadto dwie bazy testowe służące do ćwiczeń w celu zapoznania się z funkcjonalnością i zasadami działania Programu.
 6. W przypadku potrzeby usługowego prowadzenia wielu gospodarstw w odrębnych bazach danych można rozszerzyć licencję o dowolną ilość baz produkcyjnych, kontaktując się bezpośrednio z AgroPower. Opcja taka dostępna jest tylko dla wersji AgroAsystent 2 L, a cena każdej dodatkowej bazy danych wynosi 195,12 zł netto / 240 zł brutto (rocznie).
 7. Ta funkcja Programu jest zaplanowana do realizacji.
Opis funkcjonalności

AgroAsystent 2 oferuje wiele funkcji pomocnych w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz ułatwiających pracę w samym Programie. Do najważniejszych należą:

Pełna ewidencja prac polowych i ich kosztów

Na wprowadzonych do programu obszarach zasiewów można dodawać wszystkie wykonane prace polowe w rozbiciu na użyte środki obrotowe (np. maszyna, urządzenie, pracownik, materiał siewny, środek ochrony roślin, nawóz i inne).

Aby szybciej wprowadzać dane można zdefiniować gotowe zestawy środków obrotowych oraz dodawać prace polowe na wielu obszarach zasiewów za jednym razem.

Do każdego środka obrotowego można przypisać koszt, np. motogodziny dla maszyny lub tony dla nawozu. Program zlicza wszystkie koszty prac polowych i prezentuje je w postaci zestawienia. Dzięki temu można łatwo kontrolować koszty w swoim gospodarstwie.

Zaawansowany widok list – wygodne filtrowanie, sortowanie i drukowanie danych znajdujących się na listach

Każda lista w programie (np. wykaz działek ewidencyjnych, maszyn, nawozów, pracowników, operacji magazynowych itd.) oferuje wygodne filtrowanie danych według dowolnych kryteriów. Wystarczy przeciągnąć nazwę wybranej kolumny lub kolumn do pola filtrowania i wpisać dowolny ciąg znaków lub ustalić inne kryterium, po którym program przefiltruje całą listę i pozostawi na niej tylko te pozycje, które są zgodne ze stworzonym filtrem.

Można także sortować dane po dowolnej kolumnie i wydrukować zawartość każdej listy lub zapisać w wybranym formacie (PDF, RTF, HTML, CHM). Ponadto można samodzielnie decydować jakie informacje (kolumny) ma zawierać każdy widok listy.

Raporty

W zależności od używanej wersji programu dostępne są różne raporty obrazujące wyniki analiz danych gospodarstwa. Wersja Standard oferuje podstawowe raporty, wersja Plus także dodatkowe, a w wersji Ekspert znajduje się pełna gama raportów.

Wykaz dostępnych raportów (stan na 28.09.2010 r.):

1. Raporty dostępne w wersji M (Plus):

 • Analiza finansowa gospodarstwa – podsumowuje wszystkie przychody i rozchody w gospodarstwie;
 • Praca maszyn / urządzeń / osób – podsumowuje prace wybranych maszyn / urządzeń / osób w wybranym okresie czasu na wybranych obszarach zasiewów;
 • Prace polowe – prezentuje wszystkie prace polowe z wybranych obszarach zasiewów;
 • Stan prac polowych – podsumowuje prace polowe w wybranym okresie czasu na wybranych obszarach zasiewów;
 • Struktura gospodarstwa – przedstawia strukturę gospodarstwa z podziałem na działki ewidencyjne i leżące na nich obszary zasiewów z podziałem na użytkowania;
 • Uprawy – wykaz wszystkich upraw w wybranych sezonach oraz na wybranych obszarach zasiewów;
 • Użycie chemii – podsumowuje zużycie chemii grupując je po chemii lub po uprawach;
 • Obroty z kontrahentami – podsumowuje obroty i bilans zdarzeń z wybranymi kontrahentami;
 • Obserwacje – wykaz obserwacji danego rodzaju na wybranych uprawach;
 • Raport dzierżaw – podsumowuje dzierżawy wybranych gospodarstw;
 • Raport pracy pracowników – podsumowuje czas pracy pracowników z wyliczeniem kosztów pracy;
 • Rejestr działań agrotechnicznych – wykaz zabiegów agrotechnicznych dla programu rolnośrodowiskowego 2007-2013;
 • Użycie nawozów / środków ochrony roślin / materiału siewnego – podsumowuje użycie zasobów w wybranym okresie czasu na wybranych obszarach zasiewów.

2. Raporty dostępne w wersji L (Ekspert):

Wszystkie raporty dostępne w wersji M oraz dodatkowo:

 • Zdarzenia maszyn / urządzeń – podsumowanie zużycie wybranych maszyn / urządzeń w wybranym okresie czasu;
 • Zestawienie finansowe w czasie – porównuje przychody i koszty w sezonach;
 • Zestawienie Gatunków / Odmian – porównanie Gatunków / Odmian w sezonach – koszty, przychody, powierzchnia zasiewów;
 • Zestawienie porównawcze użycia maszyn / urządzeń – porównanie użycia maszyn / urządzeń we wskazanym czasie;
 • Zlecenie / wykonanie pracy polowej – prezentuje szczegółowe zlecenie i raport z wykonania pracy polowej.

Automatyczne aktualizacje i podstawowa pomoc techniczna przez Internet – bezpłatnie

Jeżeli komputer, na którym zainstalowany jest AgroAsystent 2, ma dostęp do Internetu, program automatycznie sprawdzi i powiadomi o dostępności nowej aktualizacji. Należy wówczas zatwierdzić aktualizację, aby po chwili korzystać z najnowszej wersji programu.

Dostęp do aktualizacji jest bezpłatny przez cały okres aktywności licencji.

Podstawowa pomoc techniczna obejmuje konsultacje przez Internet i telefon w zakresie używania programu oraz drobne prace związane z operacjami na bazie danych programu przesłanej do AgroPower np. w celu usunięcia błędnych wpisów. Rozszerzona pomoc techniczna, wymagająca bardziej czasochłonnych działań po stronie AgroPower (w tym także stworzenie nowej funkcjonalności w programie według indywidualnych potrzeb Klienta), realizowana jest odpłatnie na warunkach ustalonych odrębnie – w zależności od zakresu prac, od 100 do 150 zł netto za 1 roboczogodzinę.

Inteligentne słowniki środków do produkcji – synchronizacja z bazą danych przez Internet

Aby sprawnie pracować w programie należy uzupełnić słowniki środków obrotowych, wprowadzając własne maszyny, urządzenia, używane nawozy, środki ochrony roślin czy materiały siewne. Aby ułatwić to zadanie, AgroAsystent 2 korzysta z połączenia z centralną bazą danych słownikowych, z której można pobrać wybrane pozycje.

Można także samodzielnie zgłaszać swoje pozycje do centralnej bazy danych słownikowych, aby inni użytkownicy programu mogli z nich skorzystać.

Wiadomości – moduł do komunikacji z AgroPower i innymi użytkownikami Programu

Dla usprawnienia kontaktów z AgroPower program AgroAsystent 2 został wyposażony w moduł Wiadomości, za pomocą którego można przesyłać zapytania, propozycje lub błędy do AgroPower oraz kontaktować się również z innymi użytkownikami programu.

Obsługa baz danych

Program może obsługiwać bazy produkcyjne (służące do wprowadzania rzeczywistych danych gospodarstwa) oraz testowe (przydatne do ćwiczeń i poznawania funkcjonalności programu).

W wersji M do dyspozycji jest jedna baza produkcyjna i dwie bazy testowe. W wersji L znajduje się dodatkowa baza produkcyjna, w której można prowadzić drugie, niezależne gospodarstwo.

W przypadku potrzeby usługowego prowadzenia wielu gospodarstw w odrębnych bazach danych można rozszerzyć licencję o dowolną ilość baz kontaktując się bezpośrednio z AgroPower. Opcja taka dostępna jest tylko dla wersji L, a cena każdej dodatkowej bazy danych wynosi 194,31 zł netto / 239 zł brutto (rocznie).

Magazyn

Można zdecydować czy używać modułu magazynu czy nie.

W przypadku wyboru pracy bez modułu magazynowego, można dla każdego zasobu podać domyślny koszt jednostkowy, który będzie proponowany przy dodawaniu prac polowych. Oczywiście koszt ten można dowolnie zmieniać. Program w tym trybie pracy nie przechowuje informacji o stanach ilościowych poszczególnych zasobów.

W przypadku wyboru pracy z modułem magazynowym, wymagane jest podanie stanów początkowych poszczególnych zasobów oraz ich kosztów jednostkowych. Następnie trzeba na bieżąco wprowadzać informacje o przychodach (zakupach) poszczególnych zasobów – ilości, koszty nabycia. Program automatycznie przelicza cenę zasobu i nie ma możliwości ręcznej jej zmiany. Takie zabezpieczenie pozwala utrzymać spójność danych kosztowych. W przypadku błędnego wprowadzenia informacji o przychodzącej partii danego zasobu, można dokonać korekty i wówczas koszty użycia tego zasobu na polach zostaną automatycznie poprawione.

Ewidencja badań gleby, planowanie nawożenia

Program pozwala na rejestrowanie wyników badań gleby. Gromadzi informacje o zawartości poszczególnych składników pokarmowych (N, P, K, Mg) oraz poziomie Ph.

Na podstawie badań gleby oraz danych o pobieraniu składników pokarmowych przez uprawiane rośliny, program tworzy plan nawożenia w czystych składnikach dla poszczególnych obszarów zasiewów.

Dokumenty i wnioski

Aktualnie (stan na 28.09.2010 r.) program umożliwia wygenerowanie Wniosku o dopłaty obszarowe z Unii Europejskiej.

Fakturowanie

Moduł fakturowania pozwala na wystawianie faktur VAT, VAT RR i Pro-forma. Znajduje on zastosowanie szczególnie w przypadku rolników zarejestrowanych jako płatnicy podatku VAT. Program pomaga w prosty sposób wystawiać faktury sprzedaży płodów rolnych, między innymi na podstawie transakcji wprowadzonych uprzednio do modułu magazynu.

Program rolnośrodowiskowy

AgroAsystent 2 pozwala na określanie, które pakiety programu rolnośrodowiskowego obowiązują na poszczególnych obszarach zasiewów. Dzięki temu program weryfikuje wprowadzane dane (szczególnie dotyczące użycia nawozów i środków ochrony roślin, wykonanych zabiegów) i informuje o ewentualnych nieprawidłowościach.

Obsługa programu rolnośrodowiskowego jest funkcjonalnością specyficzną dla rynku polskiego. Wymogi określone zostały w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa.

Mapa, import pomiarów GPS

Program umożliwia stworzenie mapy własnego gospodarstwa. Obrysy obszarów zasiewów lub działek ewidencyjnych można wykonać ręcznie lub zaimportować posiadane pomiary GPS (obsługiwane są formaty APM – AgroPomiarGPS, GPX – Garmin, DAG – Mierniczy, SHP – popularny format „Shape File”). Moduł mapy oferuje kilka zróżnicowanych widoków (ogólny, zasiewy, prace polowe, koszty, przychody, bilans). Można także dodawać podkłady np. ze zdjęciami satelitarnymi, ortofotomapami lub zeskanowanymi mapami w postaci plików graficznych (JPG, PNG, GIF).

Wymagania sprzętowe

Minimalne:

 • komputer klasy PC lub laptop z procesorem 1 GHz
 • pamięć RAM: 1 GB
 • rozdzielczość ekranu: 800×600 px
 • pamięć karty graficznej: 64 MB
 • system operacyjny: Microsoft Windows 8


Zalecane:

 • komputer klasy PC lub laptop z procesorem 2 GHz lub więcej
 • pamięć RAM: 2 GB lub więcej
 • rozdzielczość ekranu: 1280×800 px lub większa
 • pamięć karty graficznej: 128 MB lub więcej
 • system operacyjny: Microsoft Windows 10 lub nowszy


Mamy dla Ciebie ciasteczka! Nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies dla zapewnienia Ci możliwości korzystania z jego wszystkich funkcjonalności. Kliknięcie przycisku „Tak, chcę ciasteczka!” oznacza wyrażenie przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies na zasadach i zgodnie z pouczeniami zawartymi w Polityce Prywatności. View more
Cookies settings
Tak, chcę ciasteczka!
Odrzucam
Polityka Prywatności AgroPower
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

POLITYKA PRYWATNOŚCI z dnia 16.12.2022 r.

dla serwisów internetowych należących do AgroPower Sp. z o.o.

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

Czym jest polityka prywatności?

Polityka prywatności to zbiór informacji dotyczących zasad i warunków, na jakich funkcjonuje nasz serwis internetowy, z którego zasobów aktualnie korzystasz. W tym dokumencie zawarte są także informacje o sposobie postępowania z Twoimi danymi osobowymi oraz pouczenia dotyczące Twoich praw związanych z danymi osobowymi.

Czy polityka prywatności jest umową albo regulaminem?

Nie. Polityka prywatności ma być dla Ciebie jedynie źródłem informacji i jej celem jest zapewnienie Ci możliwości sprawnego wykonania przysługujących Ci praw.

 

Gdzie jest dostępna polityka prywatności?

Polityka prywatności jest zawsze dostępna w serwisie internetowym i może być przez Ciebie w każdym czasie odczytana. Treść polityki prywatności może być przez Ciebie także pobrana i utrwalona, w szczególności poprzez jej wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.

Czy polityka prywatności może ulec zmianie?

Dynamiczny rozwój technologii i standardów tworzenia oraz prowadzenia serwisów internetowych może spowodować konieczność aktualizacji polityki prywatności. Zmiany mogą być również wymuszone przez nowe prawo lub dodatkowe wymogi, jakich spełnienia oczekują zewnętrzni dostawcy usług, z których korzysta ten serwis internetowy.

Aktualizacje polityki prywatności będą publikowane w naszym serwisie internetowym.

Od kiedy obowiązuje polityka prywatności?

Polityka prywatności obowiązuje z chwilą jej opublikowania w naszym serwisie internetowym. Dokładamy najwyższych starań, aby ten dokument był zawsze aktualny i zawierał wyczerpujące informacje oraz pouczenia. W nagłówku polityki prywatności znajduje się też informacja o dacie umieszczenia aktualnej wersji w naszym serwisie internetowym.

Co zrobić w przypadku, gdy mam pytania dotyczące polityki prywatności?

Wystarczy, że skontaktujesz się z nami za pośrednictwem adresu , a my niezwłocznie odpowiemy na Twoje pytania lub udzielimy Ci niezbędnych pouczeń.

Co w przypadku, gdy nie akceptuję polityki prywatności w całości lub w części?

W takim przypadku powinieneś niezwłocznie zaprzestać korzystania z serwisu internetowego.

II. ADMINISTRATOR

 

Do kogo należy serwis internetowy i kto nim zarządza?

Serwis internetowy prowadzi Administrator tj. AgroPower Sp. z o.o. z siedzibą 82-300 Elbląg, ul. Stoczniowa 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000264520, NIP 5782929272, kapitał zakładowy 310.000 zł.

Gdzie mogę zweryfikować poprawność lub aktualność danych Administratora?

Dane Administratora możesz sprawdzić w Krajowym Rejestrze Sądowym dostępnym online pod adresem https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/

Jak mogę skontaktować się z Administratorem?

We wszystkich sprawach możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail , dzwoniąc na numer +48 55 236 49 99 lub przesyłając list na adres naszej siedziby: AgroPower Sp. z o.o., ul. Stoczniowa 2, 82-300 Elbląg. Koszty korzystania przez Ciebie ze środków komunikowania się na odległość odpowiadają zwykle stosowanym i są uzależnione od cennika operatora. Dostępne w serwisie internetowym regulaminy i inne dokumenty mogą także przewidywać dodatkowe sposoby skontaktowania się z Administratorem w poszczególnych sprawach.

Jakie prawne obowiązki ciążą na Administratorze?

Administrator wykonuje wszystkie obowiązki, jakie wynikają z przepisów prawa, a w szczególności wynikające z:

 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344);
 • ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) (dalej „RODO”).

 

Czy Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych?

Nie. Administrator samodzielnie wykonuje wszystkie prawa i obowiązki związane ze zbieraniem, przechowywaniem, ochroną i przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

 

Kto z ramienia Administratora ma dostęp do moich danych osobowych?

Dostęp do Twoich danych osobowych posiadają jedynie upoważnione osoby oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów przetwarzają Twoje dane osobowe jako nasi procesorzy.

III. DANE OSOBOWE

 

Czym są dane osobowe?

Zgodnie z art. 4 pkt. 1 RODO „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Jakie przepisy regulują sposób postępowania z moimi danymi osobowymi?

Są to RODO, ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz inne akty prawne.

Jakimi zasadami kieruje się Administrator w odniesieniu do moich danych osobowych?

Oto lista przestrzeganych przez nas zasad wraz z podaniem podstawy prawnej, z której one wynikają oraz opisem, w jaki sposób te zasady stosujemy w praktyce:

 1. Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość (Art. 5 pkt 1 ppkt. a RODO) – dokładamy najwyższej staranności, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych następowało zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób dla Ciebie przejrzysty.
 2. Ograniczenie celu (Art. 5 pkt 1 ppkt. b RODO) – dokładamy najwyższej staranności, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych następowało w konkretnych, wyraźnych, prawnie uzasadnionych i zrozumiałych dla Ciebie celach.
 3. Minimalizowanie danych (Art. 5 pkt 1 ppkt. c RODO) – dokładamy najwyższej staranności, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych następowało w konkretnych, wyraźnych, prawnie uzasadnionych i zrozumiałych dla Ciebie celach.
 4. Prawidłowość (Art. 5 pkt 1 ppkt. d RODO) – dokładamy najwyższej staranności, aby zebrane przez nas Twoje dane osobowe były prawidłowe i adekwatne do celów ich przetwarzania. Nasze ewentualne błędy niezwłocznie korygujemy, usuwając Twoje dane osobowe lub dokonując ich sprostowania.
 5. Ograniczenie przechowywania (Art. 5 pkt 1 ppkt. e RODO) – dokładamy najwyższej staranności, aby zebrane przez nas Twoje dane osobowe nie były przetwarzane przez okres dłuższy niż jest to absolutnie niezbędne.
 6. Integralność i poufność (Art. 5 pkt 1 ppkt. f RODO) – stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić, że zebrane przez nas Twoje dane osobowe są bezpieczne i przetwarzane jedynie w sposób zgodny z prawem.
 7. Rozliczalność (Art. 5 pkt 2 RODO) – stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby w razie potrzeby móc wykazać, że przestrzegamy powyższych zasad.

Jakie dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w związku z moją aktywnością w serwisie internetowym?

W zależności od podjętych przez Ciebie działań (np.: wysłanie zapytania, zapis na newsletter, dokonanie zakupu) Administrator może zwrócić się do Ciebie z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie następujących danych osobowych:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • adres do doręczeń;
 • nazwa prowadzonej działalności gospodarczej;
 • numer NIP;
 • numer konta bankowego.

 

Chcę cofnąć zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, ale nie wiem, jakie będzie to miało konsekwencje.

W każdej chwili możesz cofnąć udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i nie będzie miało to dla Ciebie żadnych negatywnych skutków, a w szczególności finansowych. Wykonanie przez Ciebie tego prawa nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem naszych działań, które dotyczyły Twoich danych osobowych, podjętych przed wycofaniem przez Ciebie wspomnianej zgody. Musisz również pamiętać, że z chwilą wycofania zgody tracisz możliwość dostępu do niektórych funkcjonalności serwisu internetowego, z których korzystanie jest możliwe jedynie na podstawie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

 

Czy wniesienie przeze mnie sprzeciwu zawsze spowoduje, że Administrator zaprzestanie przetwarzania moich danych osobowych?

Tak, jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas na potrzeby marketingu bezpośredniego, a w tym profilowania.

Jeżeli jednak Twój sprzeciw jest związany z Twoją szczególną sytuacją, to w pewnych przypadkach możemy nadal przetwarzać Twoje dane osobowe, jeżeli wykażemy istnienie podstaw do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Czy moje dane osobowe są bezpieczne?

Tak. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić Twoim danym osobowym bezpieczeństwo. W szczególności Twoje połączenie z serwisem internetowym jest szyfrowane przy użyciu certyfikatu SSL.

 

Kiedy Administrator może zbierać i przetwarzać moje dane osobowe?

RODO przewiduje wiele przypadków, kiedy przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, ale my korzystamy z Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach i z powołaniem się na poniżej wskazaną podstawę prawną:

 1. Wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (Art. 6 pkt 1 ppkt. a RODO), co jest niezbędne do udzielenia Ci rabatu lub przesłania kodu promocyjnego, zamówionej informacji handlowej, nawiązania z Tobą kontaktu telefonicznego w celach handlowych, podejmowania innych działań z zakresu marketingu bezpośredniego, stosowania przez nas cookies w serwisie internetowym, umożliwienia Ci pozostawienia opinii lub komentarza w serwisie internetowym, korzystania z czatu, formularza kontaktowego i innych narzędzi do komunikacji z Administratorem;
 2. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy (Art. 6 pkt 1 ppkt. b RODO), co jest niezbędne do wykonania zawartej przez Ciebie umowy, rozpatrzenia Twojej reklamacji lub innych roszczeń, nawiązania z Tobą kontaktu telefonicznego w celach związanych z zawartą umową lub zgłoszonymi przez Ciebie roszczeniami;
 3. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na nas jako na Administratorze (Art. 6 pkt 1 ppkt. c RODO), co jest niezbędne do rozpatrzenia Twojej reklamacji lub innych roszczeń, tworzenia baz i zbiorów związanych z obowiązkami wynikającymi z RODO lub innych ustaw, wystawienia dla Ciebie faktury/rachunku, wykonania przez Administratora innych obowiązków wynikających z prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości i im podobnych;
 4. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez nas jako Administratora (Art. 6 pkt 1 ppkt. f RODO), które każdorazowo będziemy Ci wskazywać w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w tym trybie.

 

Jakie przysługują mi prawa związane z moimi danymi osobowymi?

RODO zawiera bardzo wiele przepisów, które mają na celu zagwarantowanie ochrony Twoich praw. Poniżej prezentujemy Ci Twoje najważniejsze uprawnienia, ich podstawę prawną oraz pouczenie, jak praktyce możesz z nich skorzystać:

 1. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych (Art. 7 ust. 3 RODO) możesz wykonać poprzez skorzystanie z funkcjonalności serwisu internetowego, a w razie potrzeby także poprzez kontakt z Administratorem;
 2. Prawo do uzyskania przejrzystej informacji o Twoich danych osobowych (Art. 12 ust. 1 RODO) możesz wykonać poprzez zapoznanie się z polityką prywatności, a w razie potrzeby także poprzez kontakt z Administratorem;
 3. Prawo do prowadzenia z Administratorem przejrzystej komunikacji dotyczącej w szczególności Twoich praw oraz przypadków naruszenia ochrony danych osobowych (Art. 12 ust. 1 RODO) możesz wykonać poprzez zapoznanie się z polityką prywatności, a w razie potrzeby także poprzez kontakt z Administratorem;
 4. Prawo do otrzymania informacji określonych w art. 13 RODO, które są podawane przy zbieraniu Twoich danych osobowych (Art. 13 RODO) możesz wykonać poprzez zapoznanie się z polityką prywatności, a w razie potrzeby także poprzez kontakt z Administratorem;
 5. Prawo do otrzymania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane (Art. 15 ust. 1 RODO) możesz wykonać poprzez kontakt z Administratorem;
 6. Prawo do otrzymania dostępu do Twoich danych osobowych oraz dotyczących ich informacji określonych w art. 15 RODO (Art. 15 ust. 1 RODO) możesz wykonać poprzez kontakt z Administratorem;
 7. Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych (Art. 16 RODO) możesz wykonać poprzez kontakt z Administratorem;
 8. Prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych (Art. 17 RODO) możesz wykonać poprzez kontakt z Administratorem;
 9. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (Art. 18 RODO) możesz wykonać poprzez kontakt z Administratorem;
 10. Prawo do przenoszenia danych (Art. 20 RODO) możesz wykonać poprzez kontakt z Administratorem;
 11. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, a w tym wobec profilowania (Art. 21 RODO) możesz wykonać poprzez kontakt z Administratorem;
 12. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Art. 77 RODO) możesz wykonać poprzez skorzystanie z informacji dostępnych na stronie https://uodo.gov.pl/83

 

Komu Administrator powierza przetwarzanie moich danych osobowych?

W celu zapewnienia dostępności serwisu internetowego oraz możliwości korzystania przez Ciebie z jego funkcjonalności, a także dla zapewnienia Ci obsługi, koniecznym jest posiłkowanie się przez nas usługami i produktami wielu podmiotów. W każdym przypadku nawiązania współpracy z takim podmiotem weryfikujemy, czy daje on rękojmię dla prawidłowego i bezpiecznego przetwarzania Twoich danych osobowych, a także czy Twoje dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Skuteczna realizacja wymienionych powyżej celów może wymagać od nas powierzenia Twoich danych osobowych następującym podmiotom:

 1. Zenbox Sp. z o.o. – dostawca usług hostingowych i poczty elektronicznej (obszar przekazania danych: tylko EOG);
 2. Webio Grzegorz Wołoszyn – dostawca usług hostingowych (obszar przekazania danych: tylko EOG);
 3. Shoper S.A. – dostawca platformy sklepu internetowego, systemu płatności online oraz systemu do wystawiania faktur online (obszar przekazania danych: tylko EOG);
 4. IT Notion Michał Blicharz – dostawca usługi IT (obszar przekazania danych: tylko EOG);
 5. IPROX Marcin Zakęs – dostawca usług dot. administracji i zarządzania (obszar przekazania danych: tylko EOG);
 6. InfoPower Sp. z o.o. – dostawca usług księgowych (obszar przekazania danych: tylko EOG);
 7. Meta Platforms Inc. (dawniej Facebook Inc.) – dostawca fanpage, narzędzi do prowadzenia kampanii reklamowych, narzędzi analitycznych, funkcjonalności udostępniania treści w mediach społecznościowych (obszar przekazania danych: poza EOG);
 8. Google Llc. – dostawca narzędzi do prowadzenia kampanii reklamowych, narzędzi analitycznych, funkcjonalności udostępniania treści w mediach społecznościowych oraz pakietu narzędzi biurowych Google Workspace (obszar przekazania danych: poza EOG);
 9. Twitter Inc. – dostawca funkcjonalności udostępniania treści w mediach społecznościowych (obszar przekazania danych: poza EOG);
 10. Linkedin Corp. – dostawca funkcjonalności udostępniania treści w mediach społecznościowych (obszar przekazania danych: poza EOG).

 

Co oznacza rozróżnienie „tylko OEG / poza OEG” w kontekście przekazywania moich danych osobowych?

RODO obowiązuje na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w skrócie „EOG”), w skład którego wchodzą wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein. Jeżeli Twoje dane osobowe są przekazywane do innego kraju niż wyżej wymienione, to przyjmuje się, że trafiają one do państwa trzeciego (a więc „poza EOG”). RODO zezwala na takie działania, ale pod pewnymi warunkami określonymi w rozdziale V tego aktu. Zapewniamy, że wszyscy odbiorcy Twoich danych poza EOG dają rękojmię zgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych oraz stosowania adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych dla zapewnienia im bezpieczeństwa.

 

Czy moje dane osobowe mogą być wydane na żądanie organów państwowych?

Twoje dane zostaną udostępnione, jeżeli z takim żądaniem wystąpi uprawniony podmiot (Prokuratura, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych itp.). W każdym jednak przypadku badamy podstawę prawną i zakres takiego żądania.

IV. SERWIS INTERNETOWY

 

Jakie wymogi techniczne muszę spełnić, aby móc korzystać z serwisu internetowego?

W celu skorzystania z serwisu internetowego musisz posługiwać się systemem teleinformatycznym spełniającym następujące, minimalne wymogi techniczne:

 1. komputer lub urządzenie mobilne (urządzenie końcowe);
 2. dostęp do internetu;
 3. przeglądarka internetowa (dokładamy najwyższych starań, aby serwis internetowy był prawidłowo obsługiwany przez przeglądarki Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera oraz Apple Safari).

 

Czy korzystanie z serwisu internetowego jest bezpieczne?

Tak, stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić Twoim danym osobowym bezpieczeństwo, a w szczególności posiadamy aktualny certyfikat SSL.

Niezależnie od powyższego powinieneś stosować własne środki techniczne (programy antywirusowe, zapory sieciowe etc.) w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet (np.: szkodliwe/złośliwe oprogramowanie).

Czy serwis internetowy korzysta z pamięci podręcznej (cache) mojego urządzenia?

W celu zapewnienia Ci najwyższej jakości usług możemy korzystać z pamięci podręcznej Twojego urządzenia. Dzięki temu przy Twojej ponownej wizycie w serwisie internetowym nie są już pobierane te same dane, co znacząco poprawia szybkość i komfort korzystania z serwisu internetowego.

Jakie dane o mnie są gromadzone na serwerze, na którym znajduje się serwis internetowy?

Korzystanie przez Ciebie z serwisu internetowego wiąże się z koniecznością przesyłania przez Twoją przeglądarkę internetową zapytań do serwera, a ten z kolei zapisuje je w tzw. logach.

Wspomniane logi zawierają informacje o wykorzystywanym przez Ciebie urządzeniu, jego systemie operacyjnym oraz powiązanych z nim: adresie IP, datą i godziną Twoich odwiedzin w serwisie internetowym, długością czasu, jaki w nim spędziłeś i rodzaju przeglądarki internetowej, z której korzystałeś. Dane gromadzone w logach serwera mają charakter anonimowy i nie pozwalają na ustalenie Twojej tożsamości, a dostęp do nich posiadają tylko upoważnione osoby.

V. COOKIES

Czym są pliki cookies?

Ciasteczka (ang. cookies) stanowią informacje tekstowo-numeryczne przesyłane do Twojej przeglądarki przez serwer obsługujący nasz serwis internetowy. Dzięki cookies nasz serwis internetowy może rozpoznawać preferowane przez Ciebie treści, a także m.in. przechowywać zapisane przez Ciebie dane (np.: zawartość koszyka w sklepie internetowym).

Więcej o plikach cookies możesz dowiedzieć się na przeznaczonej im stronie Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Czy pliki cookies dzielą się na jakieś kategorie?

Tak. Co do zasady ciasteczka dzielą się na pliki cookies własne oraz pliki cookies podmiotów trzecich.

Pliki cookies własne związane są z naszym serwisem internetowym i służą weryfikacji, czy jesteś aktualnie zalogowany, usprawniają działanie naszego sklepu internetowego i procesu składania w nim zamówień, a także zapisują tak istotne zdarzenia jak zaakceptowanie przez Ciebie regulaminów, polityk czy wyrażenie zgód marketingowych. Z kolei pliki cookies podmiotów trzecich pozwalają na korzystanie z udostępnianych przez te podmioty treści lub funkcjonalności. Przykładowo odtwarzanie osadzonych w naszym serwisie internetowym filmów wiąże się z zaakceptowaniem polityki cookies podmiotu, który przechowuje i udostępnia ten film (np.: Vimeo, Youtube etc.). Podobnie działają wszelkie wtyczki, pozwalając na udostępnianie treści z naszego serwisu internetowego bezpośrednio na Twoim profilu w mediach społecznościowych (np.: Facebook, Twitter, Linkedin etc.).

 

Co wspólnego mają ze sobą pliki cookies i marketing internetowy?

Pliki cookies umożliwiają nam stosowanie tzw. remarketingu. Oznacza to, że możemy wyświetlać Ci w innych serwisach reklamy zachęcające do podjęcia określonych działań w naszym serwisie internetowym (np.: zakupienia produktu, skorzystania z promocji etc.). Ciasteczka również pozwalają na wyświetlanie Ci reklam w portalach społecznościowych takich jak Facebook. Takie pliki cookies zbierane są jednak w sposób anonimowy i nie pozwalają na Twoją identyfikację.

Dlaczego pytacie mnie czy wyrażam zgodę na korzystanie z plików cookies?

Zapewne zauważyłeś, że przy pierwszej wizycie w naszym serwisie internetowym wyświetliło Ci się okienko z informacją o stosowaniu przez nas plików cookies. Jesteśmy zobowiązani, aby poinformować Cię o stosowaniu plików cookies i zapytać Cię o zgodę. Wynika to z art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1648). Jeżeli wyraziłeś zgodę, to będziemy wykorzystywać ciasteczka zgodnie z warunkami tej polityki prywatności.

Do czego służą wam pliki cookies?

Pliki cookies pozwalają nam m.in.:

 • zapewnić Ci sprawne i szybkie funkcjonowanie serwisu internetowego;
 • umożliwić Ci zapisanie wszelkich ustawień, jakich dokonałeś w serwisie internetowym;
 • umożliwić Ci udostępnianie treści z naszego serwisu internetowego bezpośrednio na Twoim profilu w mediach społecznościowych;
 • umożliwić Ci odtwarzanie treści z serwisów zewnętrznych, które zostały osadzone w naszym serwisie internetowym;
 • korzystać z narzędzi marketingowych;
 • zapewnić, że będą kierowane do Ciebie spersonalizowane reklamy, które będą możliwie dopasowane do Twoich preferencji konsumenckich.

Czy mogę wycofać moją zgodę na korzystanie z plików cookies?

Tak. Nastąpi to automatycznie z chwilą, kiedy usuniesz nasze pliki cookies ze swojego urządzenia, a następnie zmienisz ustawienia swojej przeglądarki. W dalszej części polityki prywatności dowiesz się, jak to zrobić.

 

Chcę zmienić ustawienia mojej przeglądarki dotyczące korzystania z plików cookies, ale nie wiem, jak to zrobić.

Na rynku dostępnych jest wiele przeglądarek i w ich obsłudze mogą występować znaczące różnice.

By znaleźć najbardziej aktualne informacje dotyczące ustawień z zakresu plików cookies, odwiedź stronę wydawcy Twojej przeglądarki:

 1. Chrome: https://www.google.pl/chrome/
 2. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/safari
 3. Opera: https://www.opera.com/pl
 4. Edge: https://www.microsoft.com/pl-pl/edge
 5. Firefox: https://www.mozilla.org/pl/firefox/new/

 

Czy zaakceptowanie plików cookies zmienia coś na moim urządzeniu?

Pliki cookies są zapisywane na Twoim urządzeniu, ale w żaden sposób nie modyfikują jego ustawień, ani nie ingerują w dotychczasowy sposób jego funkcjonowania.

Czy istnieją dla mnie jakieś zagrożenia związane z zaakceptowaniem stosowania plików cookies?

Wykorzystywanie technologii cookies nie niesie ze sobą jakichkolwiek zagrożeń dla Twojego urządzenia. W szczególności zaakceptowanie stosowania ciasteczek nie sprawi, że Twoje urządzenie będzie bardziej narażone na zainfekowanie wirusami lub instalację niechcianego, szkodliwego lub złośliwego oprogramowania.

Czy niezaakceptowanie plików cookies wpływa na to, jak korzystam z serwisu internetowego?

Niestety najpewniej korzystanie przez Ciebie z serwisu internetowego nie będzie już tak szybkie i wygodne jak mogłoby być. Dodatkowo wyświetlane Ci treści nie będą spersonalizowane, a także mogą mieć charakter bardzo ogólny i w żaden sposób niedopasowany do Twoich preferencji.

VI. PROFILOWANIE

 

Czym jest profilowanie?

Profilowanie to inaczej analiza Twoich przyzwyczajeń konsumenckich. Na jej podstawie w sposób zautomatyzowany dostarczane są Ci treści, co do których istnieje największe prawdopodobieństwo, że będą Cię interesować lub w inny sposób będą dla Ciebie odpowiednie. Proces profilowania zawsze jest prowadzony na podstawie Twojej zgody.

Czy proces profilowania może w jakikolwiek sposób wpłynąć na moją sytuację prawną?

Nie. W wyniku przeprowadzonego profilowania nie zapadają żadne zautomatyzowane decyzje, które wywoływałyby w stosunku do Ciebie jakiekolwiek skutki prawne, a w szczególności takie, które w jakikolwiek sposób mogłyby naruszać Twoje prawa lub wolności.

Czy proces profilowania może w jakikolwiek sposób wpłynąć na moją sytuację faktyczną?

Tak. W wyniku przeprowadzonego profilowania mogą zapaść zautomatyzowane decyzje polegające na np.: przyznaniu Ci rabatu czy zaoferowaniu Ci innych, preferencyjnych warunków zakupowych. W każdym jednak przypadku do Ciebie należy decyzja, czy skorzystać z naszej oferty.

Jakie dane wykorzystywane są w procesie profilowania?

Są to:

 • informacje o systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Twoje urządzenie wykorzystywane do przeglądania naszego serwisu internetowego;
 • informacje o przeglądarce, jaką wykorzystujesz do zapoznawania się z treściami umieszczonymi w naszym serwisie internetowym;
 • informacje o podstronach naszego serwisu internetowego, z którymi się zapoznałeś oraz o czasie, jaki spędziłeś na tych poszczególnych podstronach,
 • informacje o źródle Twojego wejścia do naszego serwisu internetowego;
 • informacje o przedziale wiekowym, w jakim się obecnie znajdujesz;
 • informacje o Twojej płci;
 • informacje o Twojej przybliżonej lokalizacji zawężonej jedynie do miejscowości; w jakiej się znajdujesz w chwili korzystania z serwisu internetowego.

W żadnym przypadku powyższe dane analityczne nie mogą posłużyć do zidentyfikowania Ciebie jako użytkownika naszego serwisu internetowego, a w szczególności nie zestawiamy tych danych z Twoimi danymi osobowymi.

VII. KOMUNIKACJA

 

Kiedy mogę się skontaktować z Administratorem w sprawach związanych serwisem internetowym?

Kontakt z nami jest możliwy we wszystkie dni robocze w godzinach od 9:00 do 15:00. Za dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90).

Czy moje rozmowy telefoniczne z Administratorem są nagrywane?

Nie. Nie rejestrujemy naszych rozmów przychodzących ani wychodzących.

Czy korzystając z dostępnych w serwisie internetowym kanałów komunikacji (formularz, adres e-mail, czat, pozostawienie opinii etc.), muszę się zgodzić na przetwarzanie moich danych osobowych?

Nie musisz się zgodzić na przetwarzanie swoich danych osobowych, ale jest to równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia Ci odpowiedzi na Twoje zapytanie. W takim przypadku Administrator usunie Twoją wiadomość i zawarte w niej dane osobowe.

Czy mogę usunąć treści opublikowane przeze mnie w serwisie internetowym, jak np. opinie?

Tak. W każdym czasie możesz usunąć opublikowane przez siebie treści, korzystając z funkcjonalności serwisu internetowego lub zwrócić się do Administratora z żądaniem ich usunięcia. W takim jednak przypadku dane osobowe przekazane Administratorowi w momencie publikacji treści będą nadal przetwarzane z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora (dochodzenia lub obrona przed roszczeniami). W żadnym jednak przypadku okres przechowywania tych danych nie będzie dłuższy niż prawem przewidziany termin przedawnienia ewentualnych roszczeń stron, który obecnie wynosi najwięcej 6 lat (art. 118 Kodeksu cywilnego).

Czy zapisując się na newsletter lub zwracając się o wysyłanie do mnie powiadomień

o promocjach lub dostępności produktu, mogę później tę zgodę wycofać?

Tak, w każdym czasie możesz wypisać się z newslettera lub innych subskrypcji powiadomień lub zwrócić się do Administratora z żądaniem usunięcia Cię ze stosownych list odbiorców tych treści.

W takim jednak przypadku dane osobowe przekazane Administratorowi w momencie zapisu lub subskrypcji będą nadal przetwarzane z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora (konieczność wykazania, że dane zostały zebrane za uprzednio wyrażoną zgodą). W żadnym jednak przypadku okres przechowywania tych danych nie będzie dłuższy niż prawem przewidziany termin przedawnienia ewentualnych roszczeń stron, który obecnie wynosi najwięcej 6 lat (art. 118 Kodeksu cywilnego).

Jakie treści będę otrzymywać, zapisując się na newsletter lub dokonując subskrypcji innych powiadomień?

O rodzaju i przedmiocie treści merytorycznych informujemy Cię w momencie dokonania zapisu lub subskrypcji. Administrator może na podstawie Twojej zgody wykorzystywać Twoje dane w celach związanych z marketingiem usług lub produktów, a w szczególności może wysyłać Ci informację handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Przez jaki okres czasu przechowywana jest korespondencja prowadzona

z Administratorem oraz związane z nią dane osobowe?

Historia Twojej komunikacji prowadzonej z Administratorem może być archiwizowana z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora (dochodzenie lub obrona przed roszczeniami). Okres przechowywania tych treści uzależniony jest od ich przedmiotu i znaczenia dowodowego, ale w żadnym jednak przypadku nie będzie on dłuższy niż prawem przewidziany termin przedawnienia ewentualnych roszczeń stron, który obecnie wynosi najwięcej 6 lat (art. 118 Kodeksu cywilnego).

VIII. TREŚCI

 

Do kogo należą treści opublikowane w serwisie internetowym?

Treści należą do Administratora (jest właścicielem autorskich praw majątkowych lub posiada licencję), chyba że wprost zastrzegliśmy inaczej i wskazaliśmy ich Twórcę.

Czy mogę wykorzystać treści opublikowane w serwisie internetowym do własnych celów?

Nie. Administrator ani wprost, ani w sposób dorozumiany nie udziela Ci jakiejkolwiek licencji na wykorzystywanie treści w innym celu aniżeli zapoznawanie się z nimi w toku korzystania z serwisu internetowego. Jeżeli poszczególne treści przeznaczone są do ich rozpowszechniania, Administrator wprost to wskaże w serwisie internetowym.

IX. KONKURSY I PROMOCJE

Czy w serwisie internetowym mogą być organizowane konkursy lub promocje?

Tak, ale w takim przypadku Administrator opublikuje osobny regulamin, który wskazywać będzie warunki konkursu lub promocji, a także zakres i sposób przetwarzania danych osobowych ich uczestników.

Czym są linki afiliacyjne?

Administrator może publikować w serwisie internetowym linki afiliacyjne, które odsyłać będą Cię do treści lub ofert opublikowanych na stronach internetowych osób trzecich. Administrator dołoży najwyższych starań, aby linki afiliacyjne były wyraźnie oznaczone. Kliknięcie przez Ciebie w link afiliacyjny nie spowoduje naliczenia Ci jakichkolwiek opłat, ale Administrator może uzyskać niewielką prowizję, jeżeli dokonasz zakupów u osób trzecich, uprzednio przechodząc do interesujących Cię treści za pośrednictwem linku afiliacyjnego.

X. SKLEP INTERNETOWY

Czy składając zamówienie w sklepie muszę podać swoje dane osobowe?

Tak. Za każdym razem, kiedy składasz zamówienie za pośrednictwem sklepu, musisz podać nam swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania Twojego zamówienia. Podstawowe dane osobowe, jakich będziemy od Ciebie potrzebować, to imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, opcjonalne dane do wystawienia faktury (firma, NIP) i ewentualnie adres do dostawy przedmiotu zamówienia.

Jakie informacje są o mnie gromadzone w związku z dokonywanymi zakupami w sklepie?

Prócz Twoich danych osobowych przechowujemy w bazie informacje o dacie złożenia zamówienia, jego wartości, produktach, jakie nabyłeś oraz o wybranym sposobie ich opłacenia i dostawy.

Jaki podmiot będzie przetwarzać moje dane osobowe, jeżeli zdecyduję się opłacić zamówienie poprzez bramkę płatności?

 

Każdy z naszych partnerów obsługujących nasze transakcje jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisanym do rejestru krajowych instytucji płatniczych. Aktualność tego wpisu możesz zweryfikować na stronie: https://e-rup.knf.gov.pl/

Warunki korzystania z bramki płatności oraz zasady, na jakich podmiot ten przetwarza Twoje dane osobowe, określa odpowiednio regulamin i polityka prywatności.

 

Jak mam złożyć reklamację i jakie dane osobowe będę musiał w związku z tym podać?

Reklamacja może być kierowana do Administratora i powinna zawierać:

 • identyfikujące Cię dane, jakie podałeś przy składaniu zamówienia lub numer tego zamówienia;
 • zwięzłe określenie przedmiotu reklamacji;
 • zwięzłe określenie Twoich oczekiwań co do sposobu załatwienia przez nas reklamacji;
 • inne informacje, które uznasz, że będą dla nas przydatne przy rozpoznawaniu

Jeżeli jakiekolwiek kwestie poruszone w Polityce Prywatności są dla Ciebie niejasne lub potrzebujesz dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Administratorem ().

Save settings
Cookies settings